Nasze sprawy

 • Nowy dział naszej strony

  Nasza kancelaria prowadzi sprawy związane z różnymi dziedzinami prawa. Nierzadko prowadzimy sprawy ciekawe i nietypowe, a także dotyczące tematyki, której wcześniejsza znajomość ułatwiłaby życie. Często słyszymy od naszych klientów: "Gdybym to wtedy wiedział, podjąłbym inną decyzję.” Dlatego też dział Nasze sprawy został stworzony z myślą o naszych klientach, a także wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką prawniczą. Mamy nadzieję, że dzięki niemu stosowane w codziennym życiu prawo będzie bardziej zrozumiałe i nie będzie nastręczało niepotrzebnych problemów.

  czytaj więcej
 • Praca ekspedientki na podstawie umowy zlecenia – czemu nie?!

  Prawo pracy i spory w zakresie umów (w tym także: umowa zlecenie) są w naszej kancelarii w Gliwicach sprawami częstymi. Ta o której opowiem dzisiaj była na pozór standardowym problemem, sprawą podobną do wielu innych. Klientowi zależało na postępowaniu określającym istnienie stosunku pracy – na pozór nic trudnego, jednak wynik sprawy nas zaskoczył!

   

  Prawo pracy: Umowa zlecenie czy inna? – zarys sprawy

  Jeden z naszych klientów zawarł umowę zlecenie z panią, nazwijmy ją Nowak. Jednak umowa w swoim kształcie przypominała bardziej umowę o pracę i na takich zasadach też była wykonywana. Zlecenie pani Nowak polegało na pomocy w sklepie przy sprzedaży.

  Niestety, po kilkunastu miesiącach, pani Nowak po rozmowie z naszym klientem o nieprawidłowościach w wykonywaniu przez nią obowiązków, wyszła ze sklepu i nie pojawiła się już więcej w pracy. No cóż, zdarza się i tak…

  czytaj więcej
 • Firmy windykacyjne i przedawnione roszczenie

  Windykacja należności to również częste sprawy w naszej kancelarii w Gliwicach. Tym razem jednak sprawa była bardziej skomplikowana, gdyż kluczowym jej elementem było przedawnienie. Czy w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie roszczeń? Dodatkowym utrudnieniem okazało się, że nasz klient podpisał dokument o uznaniu długu i zapewnieniu jego spłaty.

   

  Windykacja należności: Czy dług może być przedawniony? – zarys sprawy

  Nasz klient przyszedł do nas z problemem długu z przeszłości. Myśleliśmy na początku, że będzie to sprawa dotycząca zwykłego przedawnienia. W składanych w sprawie pismach procesowych, poza obszernym przedstawieniem naszego stanowiska, wnosiliśmy także zarzut przedawnienia. Jak wynikało bowiem z okoliczności, rzekoma wierzytelność, nawet jeżeli przyjąć, że istniała, to z pewnością była przedawniona.

  Pewne wątpliwości budziło złożone przez naszego klienta oświadczenie, w którym to uznał on dług i zobowiązał się do zapłaty określonej kwoty. Jednak z treści tego oświadczenia nie wynikało, aby zrzekł się on zarzutu przedawnienia.  Dlatego postanowiliśmy skorzystać z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących możliwości przedawnienia należności.

  czytaj więcej