Blog

powrót

Mikrorachunek

Bez tytulu.[3]

PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. na jedno indywidualne konto.

Od 1 stycznia 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT należy wpłacać wyłącznie na swój, własny indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Rachunki, na które wpłacaliśmy daniny dotychczas są już nie aktywne.

Numery mikrorachunku można sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatko…/ lub w urzędzie skarbowym. W generatorze wystarczy wpisać odpowiedni identyfikator podatkowy PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla przedsiębiorców). Natomiast, co istotne, administracja skarbowa nie wysyła do podatników informacji o ich numerach mikrorachunków. Podatnicy muszą to zweryfikować sami. Dlatego, należy uważać na wszelkie podejrzane maile lub listy z rachunkami podatkowymi.

Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Natomiast, podatki inne niż PIT, CIT i VAT (np. akcyzę czy PCC), wpłacamy nadal na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Z tym że, i tutaj zaszła zmiana. Od 1 stycznia obowiązują nowe numery kont. Można je sprawdzić na stronach internetowych administracji skarbowej.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.