Blog

powrót

Nieuczciwa konkurencja w biznesie.

business-3324394_960_720

Nieuczciwa konkurencja w biznesie.

Nieuczciwa konkurencja, problem dotykający coraz większą grupę przedsiębiorców. Głównym czynnikiem determinującym taki stan jest zarówno poczucie bezkarności, jak i brak świadomości co do zagrożeń, które mogą nas spotkać.

Przykładową grupą zagrożeń dla naszej firmy, to zagrożenia ze strony:

  • Pracowników (kradzież danych firmy, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa).
  • Podwykonawców oraz konkurencji (kopiowanie produktów, stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd).
  • Wspólników (prowadzenie działalności konkurencyjne).

Każda z tych grup, w różny sposób może zaszkodzić naszej firmie. Zatem, w jaki sposób możemy sobie radzić z tym problemem?

Zaczynając od reagowania na każdy sygnał czynów nieuczciwej konkurencji. Z pomocą tutaj przychodzą przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które dają wiele narzędzi pozwalających na zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji. Przepisy te, zawierają również przykładowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Wśród nich, wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe oznaczenie towarów, wprowadzanie w błąd co do cech towarów i usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakładanie do nienależytego wykonania zawartych umów, naśladowanie gotowego produktu, czy rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwie.

Przedstawiony katalog czynów nieuczciwej konkurencji nie jest zamknięty. Czynami nieuczciwej konkurencji są bowiem wszelkie działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Co również ważne, w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji, często dochodzi także do naruszenia praw autorskich czy praw własności przemysłowej. Pamiętajmy o tym. A więcej o prawach autorskich w Prawa autorskie w biznesie

Zapraszamy również na AbonamentyPrawne, nasz Fanpage oraz Linkedin.