Blog

powrót

Rozprawa sądowe a koronawirus

Rozprawy sadowe a koronawirus

Rozprawa sądowe a koronawirus.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) Sąd wprowadzają różne ograniczenia, w tym odwołują rozprawy oraz posiedzenia jawne ale czy wszystkie? Oczywiście, że nie. 

Nie dotyczy to tak zwanych spraw pilnych czyli m.in.:

  • spraw aresztowych
  • spraw związanych z wykonaniem Europejskim Nakazem Aresztowania
  • przesłuchania osób w trybie zabezpieczenia dowodu
  • spraw z wniosku o zobowiązanie członka rodziny do opuszczenia mieszkania (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Niestety katalog spraw pilnych różni się nieco pomiędzy sądami. W niektórych Sądach (np. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach), przewidziano również możliwość rozpoznania innych sprawy w zależności od potrzeby i pilności pozostawiając decyzję w tym zakresie Przewodzniczącym Wydziałów. (Link do zarządzenia Prezesa Sąd Rejonowego w Gliwicach tutaj). W związku z tym, zalecamy kontakt z Sądem i upewnienie się czy Twoja rozprawa się odbędzie, czy też nie. Nieusprawiedliwiona nieobecność na rozprawie może pociągać za sobą niekorzystne skutki procesowe. Jeśli sprawa nie zostanie odwołana a ty z różnych powodów nie możesz się stawić w sądzie to niezbędne będzie usprawiedliwienie swojej nieobecności. 

Przypominamy również, że ograniczenia działalności sądów dotyczą również funkcjonowaniu Biur Obsługi Interesantów, czytelni akt czy możliwości uczestnictwa w rozprawach w charakterze publiczności. W związku z tym przed planowaną wizytą w sądzie sugerujemy sprawdzic na stronie interentowej lub telefonicznie, jak wyglądają ograniczenia. 

Jeśli są Państwo Klientami naszej Kancelarii to informacje dotyczącą Państwa rozpraw będziemy przekazywać na bieżąco.

attachments