Blog

powrót

Sukcesja w biznesie.

african-american-3496261_960_720

Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo i przyszłość naszej firmy.

Jak wynika z badań, ponad 2 mln aktywnych polskich przedsiębiorców wykonuje działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z czego, szacuje się, że około 1 mln jednoosobowych działalności, to firmy rodzinne.

Firmy rodzinne, nie licząc firm funkcjonujących jako spółki prawa handlowego, stanowią blisko 40% polskich przedsiębiorstw, które mogą zatrudniać nawet połowę polskich pracowników.

Mimo tego, szacuje się, że tylko 16% polskich firm, aby zabezpieczyć ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa, stworzyło plan sukcesji.

A czym jest plan sukcesji (sukcesja biznesu)?

To zaplanowany i wdrażany proces przekazywania:

  • Władzy
  • Wiedzy
  • Własności

kolejnemu pokoleniu.

To proces, który może zapewnić bezpieczeństwo i przyszłość naszej firmy. Natomiast, aby tak się stało, wymaga to stworzenia oraz wdrożenia planu sukcesji, obejmującego m.in. takie obszary jak:

  • Obszar dotyczący kapitału ludzkiego – przedstawienie sposobu i zasad wyboru następcy do przejęcia władzy w firmie, w tym określenie roli nestora po przekazaniu firmy młodszemu pokoleniu.
  • Obszar dotyczący strategii – przedstawienie wizji strategii firmy.
  • Obszar dotyczący organizacji firmy – stworzenie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej oraz sposobów delegowania uprawnień do zmiany pokoleniowej.
  • Obszar dotyczący stanu prawnego – przedstawienie sposobu i zasad wyboru właściwej dla sukcesji formy organizacyjno-prawnej firmy oraz stworzenie procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych.
  • Obszar dotyczący ekonomiki firmy – opracowanie ramowego planu finansowego sukcesji, także pod kątem podatkowym oraz planu zabezpieczenia finansowego nestora po przekazaniu firmy.

Jak widać, sukcesja biznesu, to złożony proces. To proces, którego nie da się przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy. To proces, o którym warto pomyśleć dużo wcześniej. Nikt z nas bowiem nie wie, kiedy ten problem dotknie i Nas.

Dlatego, dbajmy o nasz biznes oraz pomyślmy o jego przyszłości już dziś. 

Zapraszamy również na AbonamentyPrawne, nasz Fanpage oraz Linkedin.