Oferta

Branża budowlana

Branża budowalna to jedna z głównych dziedzin działalności naszej Kancelarii. Oferujemy wsparcie dla deweloperów, inwestorów, wykonawców oraz producentów w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz obsługi prawnej transakcji z nim związanych.

Zespół kancelarii specjalizuje się przede wszystkim w:

  • obsłudze prawnej inwestycji budowlanych;
  • prowadzeniu negocjacji, mediacji oraz w obsłudze sporów sądowych związanych z realizacją robót budowlanych;
  • przygotowywaniu, opiniowaniu oraz analizie umów, kontraktów i warunków wynikających z umów o prowadzenie robót budowlanych;
  • reprezentacji przed instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz sądami w zakresie postępowań administracyjnych;
  • windykacji należności z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostarczonych materiałów czy usług transportowych;
  • pomocy prawnej w zakresie przeprowadzenia na potrzeby klienta kompleksowej analizy stanów prawnych nieruchomości związanych z ich zakupem (pełny due dilligence nieruchomości);
  • doradztwa prawnego przy wyborze najkorzystniejszej formy realizacji inwestycji budowlanych (np. pomoc w tworzeniu spółek celowych wyłącznie na potrzeby realizowanych inwestycji);
  • przygotowywaniu umów deweloperskich oraz opiniowanie potrzebnej dokumentacji.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców branży budowlanej jest gwarancją pełnego przygotowania do świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Gwarantujemy, że poszukujemy zawsze optymalnych rozwiązań, które leżą w interesie naszych Klientów. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.