Nasze sprawy

powrót

Firmy windykacyjne i przedawnione roszczenie

Jak do sprawy windykacji należności podszedł sąd?

 

Niemalże pewni zwycięstwa prawie zwątpiliśmy w siebie, kiedy usłyszeliśmy treść wyroku. Sąd I Instancji uwzględnił powództwo, co oznaczało, że przegraliśmy. Sąd ten uznał, że nasz klient nie tylko uznał przedawnione roszczenie, ale i tym samym zrzekł się zarzutu przedawnienia. Decyzja o złożeniu apelacji była dla nas oczywista.

Minął prawie rok.

W listopadzie zeszłego roku odbyła się rozprawa apelacyjna. Sąd wysłuchał mów, zamknął rozprawę i ogłosił wyrok.

Tym razem nasza kancelaria w Gliwicach wygrała!

Zmiana o 180 stopni. Jednakże, pomimo zwycięstwa, nasza radość była tylko częściowa. Zdaniem Sądu II Instancji, nie wszystkie zarzuty były trafione. To, co nas mocno zaniepokoiło, to stanowisko Sądu w zakresie problematyki związanej ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia. Sąd II Instancji uwzględniając apelację, stwierdził jednocześnie, że nasz klient, zobowiązując się do spłaty przedawnionego długu zrzekł się zarzutu przedawnienia i uznał przedawnione roszczenie. Niestety, również i Sąd II Instancji uznał, że złożone oświadczenie, w którym nasz klient wyłącznie uznaje roszczenie co do kwoty, stanowiło także zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

Sprawa ostatecznie zakończyła się korzystnie dla naszego klienta tylko z powodu złożonego na wszelki wypadek oświadczeniu o uchyleniu się od oświadczenia woli.

Windykacja należności – wnioski z prowadzonej sprawy

Przedstawione stanowisko Sądu II Instancji wyznacza pewien nowy kierunek w orzecznictwie, co do problematyki zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W zasadzie, zgodnie z tym orzeczeniem, praktycznie każde oświadczenie dłużnika, w którym w jakikolwiek sposób uznaje on przedawniony dług, może stanowić również zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

Tego typu stanowisko jest niezwykle niebezpiecznie z perspektywy sposobu działania wielu firm windykacyjnych, które niejednokrotnie poprzez swoje działania wręcz wymuszają na wielu nieświadomych osobach podpisywanie różnego rodzaju „porozumień” i „oświadczeń” dotyczących sposobu spłaty często przedawnionych wierzytelności.

Należy podkreślić, że oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia jako jednostronne oświadczenie woli musi być złożone wyraźnie i nie wolno go wyinterpretować z oświadczeń innej treści.

r.pr. Dawid Michalski, r.pr. Paweł Miodek