Blog

powrót

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja to coś z czym przedsiębiorcy stykają się coraz częściej. Ze strony pracowników (kradzież danych firmy, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa), podwykonawców czy konkurencji (kopiowanie produktów, wprowadzające w błąd oznaczenia), czy wspólników (prowadzenie działalności konkurencyjne). Najgorsze jednak co można zrobić to nie reagować. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dalej wiele narzędzi pozwalających na radzenie sobie z tym problem.