Nasze sprawy

powrót

Prawa autorskie w biznesie

Przedmiot ochrony „UTWÓR” czyli co?

Legalna definicja utworu została określona w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne i słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Stąd, nabywając lub tworząc i sprzedając własną twórczość, warto pamiętać o takich trzech podstawowych elementach każdej transakcji, tj.:

Pisemnej umowie

Skuteczne i ważne przeniesienia autorskich praw majątkowych wymaga bowiem pisemnej umowy (nie dotyczy jedynie licencji niewyłącznej). Dotyczy to zarówno naszych umów z kontrahentami, jak i współpracownikami i podwykonawcami..

 

Polach eksploatacji

Pola eksploatacji to nic innego jak określenie do czego, i w jaki sposób nabywca może korzystać z utworu.

 

Autorskich prawach zależnych

Autorskie prawa zależne, to prawo do opracowania cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja  itd. Należy pamiętać, że rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego, uzależnione jest od zgody autora utworu pierwotnego.

 

Pamiętając o tych trzech elementach, możemy uniknąć w przyszłości nie tylko utraty kontrahenta, ale i intratnego kontraktu.

 

Przykład z życia. Firma, po pozyskaniu kontrahenta i przygotowaniu dla niego projektu nie podpisała z nim oraz podwykonawcami pisemnej umowy w zakresie praw autorskich. Pomimo, iż projekt został przez kontrahenta zaakceptowany i jego pełna realizacja wydawała się niemal pewna, do realizacji nie doszło. Podwykonawca znając projekt oraz ofertę przejął kontrakt. Prawidłowo podpisana umowa w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu pozwoliłaby uniknąć tej sytuacji.  

Dlatego, dbajmy o nasz biznes oraz zabezpieczajmy go właściwie