Oferta

Zasady wynagradzania

Wynagrodzenie kancelarii zależne jest od skomplikowania sprawy, a także czasu, jaki musimy spożytkować na jej rozwikłanie. Podczas spotkania z klientem, po wstępnym przedstawieniu problemu, już na początku informujemy o proponowanej cenie porady.

Usługi prawne w naszej kancelarii w Gliwicach – stawki:

Koszt porady prawnej opiera się o średnią stawkę 150,00 zł brutto za godzinę.

W kancelarii do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i powyższa kwota może ulec zmianie w zależności od złożoności sprawy. Oznacza to, że może ulec zarówno podwyższeniu, jak i obniżeniu. 

W przypadku niezaakceptowania stawki i rezygnacji, klienci nie ponoszą żadnych opłat. Odpłatność za dalsze usługi ustalana jest na bieżąco.

Zastępstwo procesowe 

W przypadku zastępstwa procesowego wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem stawek minimalnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem złożoności sprawy, a wynagrodzenie oraz zasady rozliczeń zawarte są w podpisywanej z kancelarią umowie. 

Stali klienci 

W przypadku stałych klientów zasady ustalania wynagrodzenia ustalane są indywidualnie i zależą od:

  • zakresu umowy i czasu jej trwania,
  • sposobu współpracy – konieczność realizacji stałych dyżurów w siedzibie klienta,
  • preferowanego sposobu rozliczania (ryczałtowe, ryczałtowo-godzinowe, CAP, stawka godzinowa).

PRO BONO 

Zespół kancelarii jest także otwarty do podejmowania różnego rodzaju spraw w ramach działalności pro bono. Świadczymy usługi i porady prawne bezpłatnie, jeśli w naszej opinii doświadczenie i wiedza pracowników kancelarii jest niezbędna do ich rozwiązania, a sytuacja osobista i majątkowa klienta tego wymaga.