Oferta

Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy również usługi prawne dla klientów indywidualnych. Są nimi wszystkie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zespół kancelarii pomaga kompleksowo i działa w obrębie szerokiego wachlarza wielu dziedzin prawa.

Kancelaria oferuje klientom indywidualnym pełen zakres usług w zakresie:

Doradztwa i reprezentowania ich w postępowaniach karnych, wykroczeniowych oraz karnoskarbowych, w tym w szczególności:

  • reprezentowanie podejrzanych na etapie postępowań przygotowawczych,
  • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniach rozpoznawczych przed sądami wszystkich instancji, reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych oraz reprezentacja pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sporach z pracodawcami (spory o zapłatę, ustalenie istnienia stosunku pracy itd.),
  • udzielania porad i konsultacji związanych z postępowaniem pracodawców, w tym w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników, kar porządkowych i pracy w godzinach nadliczbowych,

Prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód i separację, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalanie kontaktów rodziców z dziećmi, wyłączenie wspólności majątkowej oraz podział majątku wspólnego,

Prawa pracy, w tym w szczególności:

  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sporach z pracodawcami (spory o zapłatę, ustalenie istnienia stosunku pracy itd.),
  • udzielania porad i konsultacji związanych z postępowaniem pracodawców, w tym w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników, kar porządkowych i pracy w godzinach nadliczbowych,
  • szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zespół Kancelarii znajduje efektywne rozwiązania problemów prawnych. Powyższy zakres usług jest przykładowy, dlatego jeśli problem nie wpisuje się w to zestawienie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – indywidualne problemy to wyzwania, którym możemy sprostać.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawne, nasz Fanpage oraz Linkedin.