Oferta

Prawo gospodarcze

W naszym kraju istnieje swoboda działalności gospodarczej, w obrębie której przedsiębiorca może wybrać jedną z kilku dostępnych form działalności. W obrębie spółek handlowych może zdecydować się na spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną bądź na spółkę osobową – jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. W ramach swobody działalności gospodarczej przedsiębiorca może także założyć indywidualną działalność gospodarczą oraz oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

 

Decyzja o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy do przedsiębiorcy, jednak w ramach współpracy nasza kancelaria w Gliwicach oferuje pełen zakres doradztwa – zarówno przed założeniem działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia. Jesteśmy po to, aby pomóc już na samym początku biznesowej drogi – tak, aby mieć świadomość różnic wynikających z ryzyka, kosztów funkcjonowania czy skuteczności działania konkretnej formy działalności.

 

Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami prowadzącymi różne formy działalności. Dzięki temu mamy nie tylko doświadczenie, ale także praktyczną i merytoryczną wiedzę. Umożliwia to efektywne doradztwo oraz optymalizację działalności będących efektem przeprowadzania nierzadko bardzo skomplikowanych procedur.

Nasza kancelaria w Gliwicach w ramach spółek handlowych i innych form działalności:

 

  • przygotowuje dokumentację do rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym dokumentów założycielskich,
  • przygotowuje dokumentację wymaganą do rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zajmuje się bieżącą obsługą prawną organów spółek – zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • zajmuje się doradztwem prawnym związanym z obrotem udziałów oraz akcji,
  • zajmuje się doradztwem w zakresie podwyższania oraz obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, wnoszenia dopłat, a także konwersji zadłużenia na kapitał,
  • sporządza opinie prawne dotyczące prawa spółek handlowych.

Problematyka umów i regulaminów ma duże znaczenie w funkcjonowaniu każdej działalności gospodarczej, niezależnie od wybranej formy organizacyjnej. Właściwe przygotowanie regulaminów, ogólnych warunków i umów oraz analiza obowiązujących już umów pozwala na minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i identyfikację jego obszarów. Z drugiej strony właściwe dopasowanie umów do specyfiki firmy, zwiększa efektywność prowadzonej działalność. Wiedząc, jakie znaczenie ma to dla naszych klientów, kancelaria zapewnia kompleksową obsługę związaną także z zawieraniem umów.

 

Usługi związane ze spółkami handlowymi, a także innymi formami działalności, świadczone są zarówno jednorazowo, jak i w ramach długoterminowych umów o współpracy.

 

Dowiedz się więcej, w jaki sposób odbywa się współpraca ze spółkami handlowymi i innymi formami działalności gospodarczej w naszej kancelarii w Gliwicach. Z nami twoje przedsiębiorstwo osiągnie realny zysk!