Oferta

Prawo gospodarcze

W naszym kraju istnieje swoboda działalności gospodarczej, w obrębie której przedsiębiorca może wybrać jedną z kilku form prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach spółek handlowych może zdecydować się na spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) bądź spółkę osobową (spółkę jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną). Dodatkowo, może również założyć indywidualną działalność gospodarczą oraz oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

Decyzja o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy do przedsiębiorcy. Jednak, w ramach współpracy z Kancelarią, oferujmy pełen zakres doradztwa – zarówno przed założeniem działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia. Jesteśmy po to, aby pomóc już na samym początku biznesowej drogi – tak, aby mieć świadomość różnic wynikających z ryzyka, kosztów funkcjonowania czy skuteczności działania konkretnej formy działalności.

Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami prowadzącymi różne formy działalności. Dzięki temu dysponujemy bogatym doświadczeniem oraz praktyczną i merytoryczną wiedzę. Umożliwia to efektywne doradztwo oraz optymalizację działalności będących efektem przeprowadzania nierzadko bardzo skomplikowanych procedur.

Kancelaria w ramach usługi prawo gospodarcze:

  • przygotowuje dokumentację do rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym dokumentów założycielskich,
  • przygotowuje dokumentację wymaganą do rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zajmuje się bieżącą obsługą prawną organów spółek – zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • zajmuje się doradztwem prawnym związanym z obrotem udziałów oraz akcji,
  • zajmuje się doradztwem w zakresie podwyższania oraz obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, wnoszenia dopłat, a także konwersji zadłużenia na kapitał,
  • sporządza opinie prawne dotyczące prawa spółek handlowych.

Problematyka umów i regulaminów ma duże znaczenie w funkcjonowaniu każdej działalności gospodarczej, niezależnie od wybranej formy organizacyjnej. Właściwe przygotowanie regulaminów, ogólnych warunków, czy umów oraz analiza obowiązujących umów pozwala na minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i identyfikację jego obszarów. Właściwe dopasowanie umów do specyfiki firmy zwiększa również efektywność prowadzonej działalność. Wiedząc, jakie ma to znaczenie dla naszych Klientów, Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę związaną także z całym procesem zawierania umów.

Usługi związane ze spółkami handlowymi, a także innymi formami działalności, świadczone są zarówno w ramach konsultacji, jak i w długoterminowych umów o współpracy.

Przygotowaliśmy również specjalny produkt dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą Pakiet Start+. W ramach pakietu pomagamy wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowuje wszystkie dokumenty formalnoprawne związane z jej założeniem i zgłoszenie m. in. do Urzędu Skarbowego. 

Dla osób które zdecydowały się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialną lub też innej spółki prawa handlowego, a nie maja czas na pilnowanie strony formalnej działalności tych podmiotów, oferujemy pomoc w zakresie przygotowania uchwał, ujawniania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy prowadzenia księgi udziałów i uchwał. Specjalnie z myślą o takich podmiotach powstał Pakiet KRS. 

Dowiedz się więcej, w jaki sposób odbywa się współpraca ze spółkami handlowymi i innymi formami działalności gospodarczej w Kancelarii. Z nami twoje przedsiębiorstwo osiągnie realny zysk.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawne, nasz Fanpage oraz Linkedin.