Oferta

Postępowania sądowe oraz mediacyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentacją przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Wieloletnie doświadczenie i wiedza umożliwiają skuteczną opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania, również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Kancelaria w ramach postępowań sądowych:

  • oferuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także organami administracji,
  • przygotowuje pisma procesowe w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych,
  • uczestniczy w postępowaniach sądowych i administracyjnych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu mediacyjnym,
  • skutecznie chroni interesów klientów w sprawach karnych, w tym zwłaszcza w zakresie tzw. przestępstw gospodarczych.

Kancelaria reprezentuje klientów w osiągnięciu porozumienia między stronami także na drodze pozaprocesowej tzn. w ramach mediacji. Negocjacje ugodowe prowadzone są w sposób umożliwiający jak najszybsze osiągnięcie satysfakcjonujących klienta rezultatów. Rozwiązywanie sporów i konfliktów w taki sposób umożliwia bez znacznych kosztów, szybko i ostatecznie osiągnąć ugodę. Za wyborem tego rozwiązania przemawia również fakt, że to nie sąd rozstrzyga spór, a obie strony, które ustalają wspólne i akceptowalne przez siebie nawzajem rozwiązanie. Dzięki temu w większej mierze strony sporu mają poczucie sprawiedliwości, a także obniżają poziom negatywnych emocji.

Postępowanie sądowe oraz mediacyjne świadczone są zarówno jednorazowo, jak i w ramach długoterminowych umów o współpracy.

Dowiedz się więcej, w jaki sposób odbywa się postępowanie sądowe oraz mediacyjne w naszej Kancelarii. Z nami rozwiążesz spór – orzeczeniem sądu bądź ugodą.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawne, nasz Fanpage oraz Linkedin.