Oferta

Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy również usługi prawne dla klientów będących pracodawcami lub pracownikami. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w usługach prawniczych stosunków pracowniczych małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych podmiotów korporacyjnych. Z zaangażowaniem i wiedzą świadczymy usługi związane z indywidualnym, jak i zbiorowym prawem pracy. Profesjonalnie troszczymy się o skuteczne zabezpieczenie interesów pracodawców i pracowników. Pomagamy zarówno w konfliktach na linii pracodawca-pracownik, jak również udzielamy doraźnych porad wynikających z zapisów Kodeksu Pracy. Wyjaśniamy kwestie merytoryczne i wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

Kancelaria w ramach prawa pracy:

  • przygotowuje umowy o pracę, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji,
  • opracowuje wewnętrzne regulacje dotyczące prawa pracy m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania itp.,
  • udziela porad dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,
  • zajmuje się kompleksową obsługą procesów zwolnień grupowych,
  • opracowuje i bierze czynny udział w negocjacjach dotyczących Zakładowych i Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy,
  • doradza w zakresie współpracy z organizacjami związkowymi,
  • rozwiązuje spory pracownicze, w tym reprezentuje pracodawców w postępowaniach sądowych.

Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi w ramach prawa ubezpieczeń społecznych. Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, obsługi korporacyjnej, jak również osób fizycznych kierujących swe roszczenia z tytułu różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Kancelaria w ramach prawa ubezpieczeń społecznych bierze udział we wszystkich etapach spraw spornych o ubezpieczenia, opracowuje polisy ubezpieczeniowe i doradza w tym zakresie. Prowadzimy sprawy dotyczące m.in. błędów medycznych, uszczerbków na zdrowiu i innych poniesionych szkód.

Usługi w ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych świadczone są zarówno jednorazowo, jak i w ramach długoterminowych umów o współpracy.

Dowiedz się więcej, w jaki sposób rozwiązujemy spory, pomagamy w zakresie tworzenia umów, a także jak wygląda doradztwo w naszej Kancelarii. Świadczymy kompleksowe usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawne, nasz Fanpage oraz Linkedin.