Przedmiot ochrony „UTWÓR” czyli co?

Legalna definicja utworu została określona w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne i słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Najczęściej spotykanymi przykładami utworów w biznesie są:

  • Identyfikacja wizualna (materiały reklamowe)
  • Fotografia biznesowa
  • Wszystko co tworzymy w ramach własnego biznesu, a co ma cechy utworu.


Stąd, nabywając lub tworząc i sprzedając własną twórczość, warto pamiętać o takich trzech podstawowych elementach każdej transakcji, tj.:

Pisemnej umowie

Skuteczne i ważne przeniesienia autorskich praw majątkowych wymaga bowiem pisemnej umowy (nie dotyczy jedynie licencji niewyłącznej). Dotyczy to zarówno naszych umów z kontrahentami, jak i współpracownikami i podwykonawcami..

Polach eksploatacji

Pola eksploatacji to nic innego jak określenie do czego, i w jaki sposób nabywca może korzystać z utworu.

Autorskich prawach zależnych

Autorskie prawa zależne, to prawo do opracowania cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja  itd. Należy pamiętać, że rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego, uzależnione jest od zgody autora utworu pierwotnego.

Pamiętając o tych trzech elementach, możemy uniknąć w przyszłości nie tylko utraty kontrahenta, ale i intratnego kontraktu.

Przykład z życia. Pewna firma, po pozyskaniu kontrahenta i przygotowaniu dla niego projektu nie podpisała z nim oraz podwykonawcami pisemnej umowy w zakresie praw autorskich. Konsekwencją tego była utrata kontrahenta oraz intratnego kontraktu na wykonanie przygotowanego projektu, który wykonała inna firma.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Prawa autorskie w biznesie was last modified: 13 kwietnia, 2020 by Dawid Michalski