11 sierpnia 2019 Dawid Michalski 0 Komentarze

Praktycznie każdego dnia, zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w życiu codziennym zawieramy wiele różnorodnych umów cywilnoprawnych. Czasami w formie ustnej, a czasami w formie pisemnej.

Czasami są to drobne zakupy w sklepie, a czasami duże inwestycje. Pomimo tego, każda drobna, czy duża wymiana, nabycie lub zbycie usługi, towaru, ruchomości, nieruchomości itp. poprzedzona jest zawarciem przez nas umowy. Każda też z tych transakcji, dla swojej ważności – bez względu na to, co jest ich przedmiotem oraz jaką mają wartość – może wymagać zachowania przewidzianej prawem szczególnej formy prawnej pod rygorem nieważności. Inaczej mówiąc, może wymagać zawarcia umowy w odpowiedniej formie.

Najczęściej spotykanymi przykładami takich umów są:

  • Umowa przeniesienia własności nieruchomości, która dla swojej ważności wymaga sporządzenia jej w formie aktu notarialnego.
  • Umowa zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialności, która dla swojej ważności wymaga sporządzenia jej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (nie dotyczy spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy).
  • Umowa leasingu, która dla swojej ważności wymaga sporządzenia jej w formie pisemnej.


Oczywiście, są to tylko przykłady. Umów, które dla swojej ważności wymagają szczególnej formy jest bowiem więcej. Stąd, pamiętajmy o tym przy każdej transakcji, bowiem dzięki temu możemy uniknąć w przyszłości nie tylko problemów z wykonaniem zawartej umowy, ale i sądowych sporów.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Umowy cywilnoprawne w biznesie was last modified: 13 kwietnia, 2020 by Dawid Michalski