Zgromadzenia wspólników na Skype

Zdalne zgromadzenie wspólników
22 października 2019 Dawid Michalski 0 Komentarze

Podobnie jak tradycyjne listy zostały z czasem wyparte przez elektroniczne, tak już niebawem, może i tradycyjne zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną wyparte przez dwustronne transmisje obrad.

Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wprowadziła możliwość przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy udziale wspólników uczestniczących w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Od teraz, umowa spółki może dopuszczać udział wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

  • transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Co również ważne, w przypadku, gdy umowa spółki dopuszcza udział wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ich udział może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zmianie uległy także zasady sporządzania protokołu ze zgromadzenia wspólników. Do protokołu należy teraz dołączyć również listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Natomiast, podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie są wymagane.

Pamiętać należy jednak, że przyjęta ustawa nie nakłada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku organizacji zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków elektronicznych, ale stwarza możliwość podjęcia takiej decyzji.

Zdecydowanie jest to dobra i słuszna zmiana. Tym bardziej w dobie cyfryzacji oraz zmiany sposobu prowadzenia biznesu.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Zgromadzenia wspólników na Skype was last modified: 18 maja, 2020 by Dawid Michalski