Przedłużenie umowy najmu lokalu w dobie epidemii

9 kwietnia 2020 Dawid Michalski 0 Komentarze

Najemco lokalu, czy wiesz że?

W przypadku gdy czas obowiązywania Twojej umowy najmu lokalu zawartej przed 1 kwietnia 2020 r. upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., to możesz ją na podstawie oświadczenia woli przedłużyć do dnia 30 czerwca 2020 r., na dotychczasowych warunkach?

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., należy złożyć wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

Kiedy nie nastąpi przedłużenie terminu obowiązywania umowy najmu lokalu?

Przedłużenie umowy najmu lokalu nie nastąpi jeżeli:

 • najemca, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:
  a) czynszu lub
  b) innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
  c) opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych
  – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

 • w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub

 • w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub

 • najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.


Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc. 

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Przedłużenie umowy najmu lokalu w dobie epidemii was last modified: 13 kwietnia, 2020 by Dawid Michalski