Badania lekarskie pracowników w dobie epidemii

Badania lekarskie pracowników
10 kwietnia 2020 Dawid Michalski 0 Komentarze

Pracodawco, pracowniku, czy wiesz, że?

W związku z obowiązującym stanem epidemii, od 1.04.2020 r. zawiesza się wykonywanie obowiązków dotyczących przeprowadzania:

  • okresowych badań lekarskich pracowników;
  • badań lekarskich kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • badań psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • badań okresowych lekarskich i psychologicznych maszynistów.


Do kiedy zostały zawieszone badania okresowe?

Badania okresowe zostały zawieszone do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Po tym czasie, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Co z badaniami wstępnymi i kontrolnymi pracowników gdy lekarz jest niedostępny?

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Badania lekarskie pracowników w dobie epidemii was last modified: 18 maja, 2020 by Dawid Michalski