Jak złożyć pozew o rozwód?

17 kwietnia 2020 Dawid Michalski 0 Komentarze

Gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jak pokazują ostatnie badania, liczba par, które decydują się na zakończenie związku małżeńskiego niestety systematycznie rośnie. Decyzja o rozwodzie jest niewątpliwie jedną z trudniejszych decyzji w życiu każdej pary, zwłaszcza, jeżeli posiadają cudowne dzieci. Osobom, które zdecydowały się na rozstanie na pewno przyda się kilka wskazówek jak przygotować właściwe pozew o rozwód.

Przygotowanie pozwu można podzielić na kilka części. Generalnie, pozew o rozwód, jako pismo wszczynające postępowanie sądowe należy złożyć w formie pisemnej w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym. To jak ustalić właściwość sądu w sprawie o rozwód możecie przeczytać tutaj.

Gdy już ustalimy właściwość sądu, pora określić strony postępowania (podać imiona i nazwiska małżonków, ich aktualne adresy zamieszkania oraz PESELE) oraz oznaczyć rodzaj pisma. W naszym przypadku, będzie to pozew o rozwód.

W dalszej części pozwu, należy określić żądanie, którego domagamy się w orzeczeniu rozwodowym. Istotne jest tutaj podanie z czyjej winy (bądź bez orzekania o winie) powinien zostać orzeczony rozwód. Po precyzyjnym określeniu żądania, pora na wskazanie wniosków dowodowych, których przeprowadzenia żądamy. Tutaj, przede wszystkim należy podać świadków, których zamierzamy przesłuchać w toku sprawy. Przy czym, należy pamiętać, aby podać dokładnie ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy. Oprócz tego, należy określić także na jakie fakty świadkowie Ci mają być przesłuchani. Oczywiście, można zawrzeć również inne wnioski dowodowe. Wszystko zależy przede wszystkim od charakteru sprawy oraz sprecyzowanego żądania pozwu.

Po ustaleniu stron, sprecyzowaniu żądania oraz określeniu wniosków dowodowych pora na uzasadnienie pozwu. W uzasadnieniu musimy przede wszystkim podać dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Co również ważne, należy przytoczyć wiarygodne dowody z dokumentów czy zeznań świadków, które pozwolą nam udowodnić to, że rozkład pożycia małżeńskiego jest rzeczywiście trwały i zupełny. Opisuje się również sytuację majątkową małżonków. W przypadku innych żądań zawartych w pozwie (np. o zasądzenia alimentów na dzieci), je również należy odpowiednio uzasadnić oraz poprzeć właściwymi dowodowymi.

Gdy już wyczerpująco uzasadnimy pozew, pora na dołączenie do niego niezbędnych załączników oraz podpisania go. I tak skompletowany pozew, prawidłowo opłacony, w dwóch egzemplarzach składamy w biurze podawczym sądu lub wysyłałem listem poleconym na adres sądu. Po czym, cierpliwie czekamy na dalsze czynności podjęte przez sąd.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz lub zadzwoń do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Jak złożyć pozew o rozwód? was last modified: 24 maja, 2020 by Dawid Michalski