Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w dobie epidemii

18 kwietnia 2020 Dawid Michalski 0 Komentarze

Mikroprzedsiębiorco, czy wiesz, że?

W związku ze znowelizowanymi przepisami ustawy antykryzysowej 2.0, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą od co najmniej 1 kwietnia 2020 r. możesz ubiegać się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W jakiej wysokości mogę otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę możesz otrzymać do wysokości 5000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Czy muszę zatrudniać pracowników?

Nie. O pożyczkę mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

Na jaki okres może zostać udzielona pożyczka?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 15 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie pożyczki?

Wniosek o przyznanie pożyczki składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy możliwe jest umorzenie zobowiązania do zwrotu pożyczki?

Tak. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Czy umorzenie pożyczki będzie podlegać opodatkowaniu?

Nie. Przychód mikroprzedsiębiorcy z tytułu umorzenia pożyczki stanowiącej wsparcie nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wniosek można złożyć elektronicznie tutaj.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz lub zadzwoń do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w dobie epidemii was last modified: 18 maja, 2020 by Dawid Michalski