Tajemnica zawodowa – czym jest i kogo obowiązuje?

Tajemnica zawodowa

Podstawowym obowiązkiem wszystkich radców prawnych oraz adwokatów jest przestrzeganie zasad etyki oraz zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich, uzyskanych od klienta informacji, niezależnie od formy i sposobu ich utrwalenia. Obowiązek ten, stanowi podstawę zaufania klienta do radcy prawnego czy adwokata.

Co również ważne, w przypadku obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, obejmuje on nie tylko zakaz ujawnienia informacji lecz także korzystania z nich w interesie własnym lub osoby trzeciej. Dlatego też, świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych czy adwokatów musi odbywać się w przewidzianej dla nich przepisami prawa formie.

Taką formą nie jest natomiast znana wszystkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub świadczona przez radców prawnych lub adwokatów dla klientów tej spółki pomoc prawna w postaci np. doradztwa prawnego, konsultacji, sporządzania opinii, przygotowania projektów umów, redagowania różnego rodzaju pism. Radcowie prawni czy adwokaci, nie są w stanie w takiej sytuacji równocześnie przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz należycie wykonywać swoje obowiązki. Przede wszystkim dlatego, że współpracując przy wykonywaniu zawodu z innymi osobami, są obowiązani wymagać od tych osób zachowania tajemnicy na zasadach obowiązujących ich samych, i wyraźnie te osoby do tego zobowiązać. Taka sytuacja nie jest możliwa w przypadku świadczenia pomocy prawnej dla klientów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to stąd, że radcowie prawni czy adwokaci nie są w stanie zobligować spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jej pracowników do zachowania tajemnicy zawodowej.

Co więcej, radcowie prawni czy adwokaci nie są w stanie również zadbać o to, aby informacje przekazane przez Was spółce z ograniczoną odpowiedzialnością celem przykładowo udzielenia porady prawnej były objęte tajemnicą zawodową. Same informacje przekazane spółce, lub za pośrednictwem jej systemów informatycznych nie są bowiem chronione w taki sposób, w jaki zapewnia to tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych. Takie informacje mogą być dowodem w sprawie, nawet wtedy, gdy sobie tego nie życzycie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest bowiem prawnie zobowiązana do nieujawniania informacji, które zostały jej przekazane przez jej klienta. Mówiąc prościej, nie obowiązuje ją tajemnica zawodowa. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obowiązuje bowiem wyłącznie radców prawych i adwokatów. Co ważne, nawet zwolniony z tajemnicy zawodowej adwokat czy radca prawny nie ma prawa zeznawać w sądzie jako świadek. Nie dotyczy to natomiast osób pracujących oraz zarządzających spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętajcie o tym i weryfikujcie to z jakiej formy pomocy prawnej korzystacie. Pozwoli Wam to ustrzec się przed mało przyjemnymi niespodziankami w przyszłości.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz lub zadzwoń do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Tajemnica zawodowa – czym jest i kogo obowiązuje? was last modified: 8 maja, 2020 by Dawid Michalski