Polityka prywatności

Szanowni Państwo 

W trosce o zachowanie prawa do Państwa prywatności oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy administratorem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul Joachima Lelewela 3/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409, REGON: 383795445, NIP:6312686453 (dalej Kancelaria). Kancelaria przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Z Kancelarią mogą Państwo skontaktować się korzystając z naszej infolinii – pod numerem telefonu: 32 73 30 621 wysyłając e-mail na adres sekretariat@kar.slask.pl lub korzystając z adresu korespondencyjnego 44 – 100 Gliwice, ul. Joachima Lelewela 3/2.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO, w celu umożliwienia Państwu lub podmiotowi, który Państwo reprezentują, zawarcia z Kancelarią Umowy o świadczenie usług w zakresie wybranego Produktu (dalej Umowy) przy wykorzystaniu narzędzia internetowego – elektronicznego Formularza, dostępnego na naszej stronie internetowej https://www.kar.slask.pl, a także w celu umożliwia Państwu korzystania z naszej strony, dodawania komentarzy, wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, w tym ustalenia, obrony oraz dochodzenia praw (roszczeń).

Na potrzeby określone powyżej Kancelaria będzie przetwarzała Państwa dane osobowe podane przez Państwa, w tym w szczególności imię i nazwisko, nazwę, numer NIP, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim:
1) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych powyżej – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym Kancelarii, z którymi Kancelaria współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem Umowy lub innym Podwykonawcom, z których usług korzysta Kancelaria, w celu dostarczania Państwu naszych usług (np. podmioty zapewniające hosting strony, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie). W takich przypadkach, jeśli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Państwa danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
2) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom (jak np. Sądom, Prokuratorze, Urzędom Skarbowym, Policji, ZUS-owi) lub biurom informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie).

Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG, za wyjątkiem sytuacji, w których Kancelaria posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania czynności określonych powyżej, w tym w sytuacji, gdy dla wykonania tych czynności będzie niezbędny udział Podwykonawców Kancelarii posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Państwa tożsamości. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Kancelarię roszczeń w stosunku do osób korzystających z naszych usług lub strony. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będą zachodziły inne podstawy prawne przetwarzania danych, Kancelaria zastosuje wobec Państwa danych procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych.

Jeśli zostawią Państwo na stronie Kancelarii komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na stronie Kancelarii (jeśli tacy są), Kancelarii przechowuje również informacje wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo usunąć wprowadzone informacje w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Kancelaria również może przeglądać i modyfikować te informacje.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Państwu przez Kancelarię oferty produktowej, zarejestrować konta na stronie Kancelarii lub do zawarcia z Państwem Umowy.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści poniżej, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinni Państwo skontaktować się z Kancelarią w taki sposób, w jaki przekazali Państwo swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: sekretariat@kar.slask.pl

Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych powyżej przed zakończeniem procedury zawarcia Umowy przy użyciu Formularza, które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Państwa danych przez Kancelarię spowoduje przerwanie procedury zawarcia tej Umowy przy użyciu Formularza.

Jeśli mają Państwo konto użytkownika albo dodali Państwo komentarz na stronie Kancelarii, mogą Państwo zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Państwa danych będących w posiadaniu Kancelarii,. Mogą Państwo również zażądać usunięcia przez Kancelarii całości Państwa danych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to danych, które Kancelaria zobligowana jest zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Stosownie do sytuacji posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji i weryfikacji prawidłowości podanych danych. Niemniej jednak, nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Mogą Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Kancelaria będzie do tego uprawniona na podstawie przepisu prawa lub na podstawie Państwa uprzedniej, wyraźnej zgody.

Nasze usługi oferowane w ramach portalu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Kancelaria nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Komentarze 

W przypadku, gdy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, Kancelaria zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, a także adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Państwa adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Państwa obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Państwa komentarza.

Państwa komentarze mogą być weryfikowane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Media 

Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywają Państwo na witrynę obrazki, powinni Państwo unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularz kontaktowy

Kancelaria zapewnia odwiedzającym stronę możliwość korzystania z niej w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia czy skorzystanie z niektórych usług lub materiałów promocyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda po wypełnieniu Formularza. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również konieczność wykonania zawartej z Kancelarią umowy, na podstawie której mogą Państwo korzystać z zamówionych usług.

W trakcie wypełniania Formularza na wybraną usługę Kancelaria poinformuje Państwa, podanie których z wymienionych w Formularzu danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

Dlatego też, o zakresie przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych decydują każdorazowo Państwo.

Osadzone treści z innych witryn 

Artykuły na stronie Kancelarii mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Państwa, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Państwa interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadają Państwo konto i są zalogowani w tamtej witrynie. 

Ciasteczka 

Strona Kancelarii używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony Kancelarii do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.

Jeśli Państwo zostawią na naszej stronie komentarz, będą Państwo mogli wybrać opcję zapisu Państwa nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzają Państwo stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy Państwa przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie usunięte, kiedy Państwo zamkną przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu Państwa informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczą Państwo opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogują się Państwo ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikują Państwo albo opublikują artykuł, w Państwa przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Kancelaria korzysta także z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

§ monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

§ zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

§ ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z naszych serwisów;

§ kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

§ kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

§ badanie zapisów na newslettery;

§ wykorzystanie z systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

§ wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

§ integracja z portalem społecznościom;

§ płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
§ Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:tools.google.com);

§ tidio (więcej informacji na stronie: www.tidio.com)

§ Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

§ Przelewy24 (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl).

 

Polityka prywatności was last modified: 14 czerwca, 2020 by Paweł Miodek